Proje

Eski Fotoğrafların Sayısallaştırılması, Dijital Restorasyonu ve Sunumu / Dijital Restorasyon Laboratuvarı/

2022-1-BG01-KA220-VET-000088439

KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training (KA202)

Proje, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından desteklenmektedir. Avrupa Komisyonu’nun bu yayının hazırlanmasına verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

Proje hakkında

Fotoğraf koleksiyonları kültürel mirasın bir parçasıdır ve özel dikkat ve özen gerektirir. Hangi alanda olursa olsun, fotoğraflar zamansal, dilsel ya da fiziksel sınırları tanımaz. Konuları estetik, tarih veya soyut bilimle ilgili bir etki yaratan bilgi sağlar, bu da onları yalnızca teknolojik ilerlemenin bir aynası değil, aynı zamanda dünya kültürel mirasının kanıtlanmış bir parçası haline getirir. Küreselleşme ve çok kültürlü toplum, bilgi ve iletişime hızlı erişim gerektirmektedir. Zamanın etkisi altında yok olma riski, nadir fotoğraflarla dijitalleştirilmiş kaynakların oluşturulmasını gerektirmektedir. Sayısallaştırılmış görüntüler, modern teknolojiler aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde çevrimiçi olarak yayılmaktadır.

Dijital Restorasyon Laboratuvarı, eski fotoğrafların restorasyonu, dijitalleştirilmesi, dijital restorasyonu ve pozlandırılması için modern uygulamaları sistematik hale getirmeyi, entegre etmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan bir projedir. Projenin en değerli önceliği, fotoğraf koleksiyonlarının Avrupa dijital bilgi fonuna dahil edilmesidir. Neredeyse tüm kurumlar (fotoğraf stüdyoları, kütüphaneler, arşivler, fotoğraf arşivleri,

müzeler, galeriler, bilimsel kurumlar) koleksiyonlarına erişimi kolaylaştırırken aynı zamanda hasar, kırılganlık, kirlilik, görüntülerin solması vb. riskleri azaltacak kontrollü bir erişim ortamında saklanan orijinalleri korumalıdır. Birçok kurum eski fotoğrafların korunması konusunda uzmanlaşmış uzmanlara sahip değildir. Fotoğraf koleksiyonlarının korunmasında başarıya ulaşmak için, uzmanların her tür fotoğrafın saklanması ve kullanılması için en uygun koşulların düzenlenmesine olanak tanıyacak farklı fotoğrafik süreçlerin özelliklerine aşina olmaları gerekir.

Ana hedefler

Projenin ana görevi, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların, küçük fotoğraf stüdyolarının yöneticilerinin, fotoğraf arşivlerinin, fotoğrafçılık alanındaki öğrencilerin ve öğretmenlerin, küçük kütüphanelerden kütüphanecilerin ve arşivcilerin, arşivlerin, okuma odalarının, müzelerin, manastırların, yaşam boyu öğrenme alanında çalışan öğretmenlerin ve nadir fotoğrafların dijitalleştirilmesi ve restorasyonu için yeni tekniklerin uygulanmasında daha küçük kurumları desteklemek isteyen diğerlerinin hizmeti için dijitalleştirme, veri bakımı için erişilebilir materyaller ve koşullar oluşturmaktır. daha geniş bir kitleye çekici bir şekilde ulaşabilir.

Hedef gruplar

 • Fotoğrafçılar, arşivciler, küçük fotoğraf stüdyolarının yöneticileri, fotoğraf arşivleri ve fotoğrafçılık alanındaki öğrenciler ve öğretmenler.
 • Küçük kütüphaneler, arşivler, toplum merkezleri, müzeler ve manastırlardan kütüphaneciler ve arşivciler.
 • Küçük kütüphanelerin, arşivlerin, toplum merkezlerinin, müzelerin ve manastırların yönetici personeli.
 • Fotoğrafçılığın belirli çalışma alanlarında çalışan mesleki eğitim öğretmenleri / eğitmenleri.
 • Dijital sayısallaştırmanın uygulanmasında daha küçük kurumları desteklemek ve halka çekici bir şekilde ulaşmak isteyen daha büyük kütüphaneler, arşivler, toplum merkezleri, müzeler ve manastırlardaki arşivciler ve yöneticiler.

Sonuçlar

 1. Dijital fotoğraf restorasyonu ve konservasyonu süreci için bir film oluşturulması.
 2. Dijitalleştirme süreci için bir kılavuz geliştirilmesi/ Eğitim Modülleri
 3. Eğitim Modülleri için Açık Esnek Öğrenme sisteminin kurulması
 4. Altı eğitim semineri.
 5. 50 katılımcı ile uluslararası konferans.
 6. Dijital görüntüleri açığa çıkarma yöntemlerinin bir gösterimi olarak interaktif bir serginin oluşturulması (3 boyutlu haritalama, fotogrametri, LIDAR (Işıkla Tanımlama Algılama ve Uzaklık Ölçümü), VR, vb.)

Ortaklık

National High School of Polygraphy and Photography, Bulgaristan – project coordinator

Bartin University, Türkiye

Center for Vocational Training at the University of Library Science and Information Technologies, Bulgaristan

Riga State Technical School, Letonya

Biblioteca Judeteana George Baritiu Brasov, Romanya

Student Computer Art Society, Bulgaristan