Kaynaklar

Digital Restoration Lab: Fotoğrafların orijinallerinin ve dijital verilerinin korunması