Eski Fotoğrafların Sayısallaştırılması, Dijital Restorasyonu ve Sunumu

Dijital Restorasyon Laboratuvarı

2022-1-BG01-KA220-VET-000088439

Erasmus+ projesi Dijital Restorasyon Laboratuvarı platformuna hoş geldiniz.

Platformun bazı sayfaları yapım aşamasındadır. Digital Restoration Lab projesi, kültür kurumlarının fotoğraf koleksiyonlarını koruma ve dijitalleştirme konusunda karşılaştıkları zorlukları ele almayı amaçlamaktadır. Eğitim ve kaynaklar aracılığıyla arşiv uzmanlarının fotoğrafların dijitalleştirilmesi ve korunması konusundaki yetkinliklerini artırmayı amaçlamaktadır. Böylece bu önemli kültürel ve tarihi eserlerin uzun vadede hayatta kalması sağlanacaktır.