Proiectul

Digitizarea, Restaurarea Digitală și Prezentarea Fotografiilor Vechi /Laboratorul de Restaurare Digitală/

2022-1-BG01-KA220-VET-000088439

KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training (KA202)

Proiectul este susținut de programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute de aceasta.

Laboratorul de Restaurare Digitală

Colecțiile fotografice fac parte din patrimoniul cultural și necesită atenție și grijă deosebite. Indiferent de aria lor, fotografiile nu cunosc granițe temporale, lingvistice sau fizice. Ele oferă informații care creează un impact din punct de vedere estetic, istoric sau pur științific, făcându-le nu numai o oglindă a progresului tehnologic, ci și o mărturie a moștenirii culturale universale. Globalizarea și societatea multiculturală presupun acces rapid la informații și comunicații. Riscul de distrugere sub influența timpului necesită crearea de resurse digitizate ale fotografiilor rare. Imaginile digitizate sunt rapid și ușor diseminate online prin tehnologii moderne.

Laboratorul de Restaurare Digitală este un proiect care vizează sistematizarea, integrarea și diseminarea de practici moderne pentru restaurarea, digitizarea, restaurarea digitală și expunerea fotografiilor vechi. Prioritatea proiectului este includerea colecțiilor fotografice în fondul european de informație digitală. Aproape toate instituțiile (studiouri foto, biblioteci, arhive, arhive fotografice, muzee, galerii, instituții științifice) doresc să faciliteze accesul la colecțiile lor, protejând în același timp originalele stocate în regim de acces controlat, reducând riscul de deteriorare, fragilitate, poluare, decolorare a imaginilor etc. Multe instituții nu au personal specializat în conservarea fotografiilor vechi.

Pentru a realiza cu succes conservarea colecțiilor fotografice, este necesar ca specialiștii să fie familiarizați cu caracteristicile diferitelor procese fotografice, ceea ce va permite asigurarea celor mai favorabile condiții de depozitare și utilizare a fiecărui tip de fotografie.

Obiective principale

Scopul principal al proiectului este de a crea materiale și condiții accesibile pentru digitizarea și păstrarea datelor, venind în sprijinul fotografilor amatori și profesioniști, managerilor de studiouri fotografice mici, arhive fotografice, studenților și profesorilor din domeniul fotografiei, bibliotecarilor și arhiviștilor din biblioteci mici, arhive, săli de lectură, muzee, mănăstiri, profesorilor implicați în domeniul învățării pe tot parcursul vieții și tuturor celor care doresc să sprijine instituțiile mici în implementarea noilor tehnici de digitizare și restaurare a fotografiilor rare, care pot ajunge la publicul larg într-un mod atractiv.

Grupuri țintă

 • Fotografi, arhiviști, conducători de studiouri fotografice mici, arhive fotografice, studenți și profesori din domeniul fotografiei
 • Bibliotecari și arhiviști din biblioteci mici, arhive, centre comunitare, muzee și mănăstiri
 • Personalul de conducere din biblioteci mici, arhive, centre comunitare, muzee și mănăstiri
 • Profesori / formatori din sfera Educației și instruirii vocaționale (VET), implicați în domenii specifice ale studiului fotografiei
 • Arhiviști și manageri din biblioteci mari, arhive, centre comunitare, muzee și mănăstiri, care doresc să sprijine instituțiile mai mici, în implementarea digitizării, pentru a ajunge la public într-o manieră atractivă

Rezultate

 1. Crearea unui film despre procesul de restaurare digitală și conservare a fotografiilor.
 2. Realizarea unui manual despre procesul de digitizare / Module de Instruire
 3. Configurarea unui Sistem Deschis și Flexibil de Învățare pentru Modulele de Instruire
 4. Șase (6) seminarii de instruire
 5. Conferință internațională cu 50 de participanți
 6. Crearea unei expoziții interactive (cartografiere 3D, fotogrammetrie, LIDAR – Light Identification Detection and Ranging, VR etc.), ca demonstrație de metode utilizate pentru expunerea imaginilor digitale.

Parteneri

National High School of Polygraphy and Photography, Bulgaria – Coordonator de proiect

Bartin University, Turcia

Center for Vocational Training at the University of Library Science and Information Technologies, Bulgaria

Riga State Technical School, Letonia

Biblioteca Judeteana George Baritiu Brasov, România

Student Computer Art Society, Bulgaria