Digitalizācija, digitālā restaurācija un veco fotogrāfiju prezentācija

 Digitālās restaurācijas laboratorija / Digital Restoration Lab

2022-1-BG01-KA220-VET-000088439

Laipni lūdzam Erasmus+ projekta Digital Restoration Lab platformā.

Dažas platformas lapas šobrīd ir izstrādes stadijā. Projekta Digital Restoration Lab mērķis ir risināt problēmas, ar kurām saskaras kultūras iestādes, saglabājot un digitalizējot savas fotogrāfiju kolekcijas. Projekta mērķis ir ar mācību un resursu palīdzību palielināt arhīvu speciālistu kompetenci fotogrāfiju digitalizācijā un saglabāšanā. Tādējādi nodrošinot šo nozīmīgo kultūrvēsturisko artefaktu saglabāšanu ilgtermiņā.