Paziņojums par datu aizsardzību un atruna

Šī platforma ir daļa no Erasmus+ Digital Restoration Lab projekta. Pirms tīmekļa platformas (tīmekļa lapu) izmantošanas, lūdzu, izlasiet tālāk sniegto informāciju:

1. Saturs

Autors/projekta partneri neuzņemas nekādu atbildību par sniegtās informācijas savlaicīgumu, precizitāti vai pilnīgumu. Autors nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kas radušies vai ciesti šajā tīmekļa vietnē sniegtās informācijas izmantošanas vai neizmantošanas vai pilnīgas vai nepilnīgas informācijas izmantošanas rezultātā.

2. Atsauces un saites

Gadījumos, kad ir tiešas vai netiešas atsauces uz trešo pušu interneta lapām vai citiem dokumentiem

Interneta resursa (hipersaites) autors/projekta partneri nav atbildīgi par satura izmantošanu un jebkādām sekām, kas rodas no tā lietošanas. Attiecībā uz saitēm, kas ved uz citām vietnēm, lietotājiem ieteicams izlasīt katras apmeklētās vietnes konfidencialitātes politiku.

3. Datu aizsardzība un privātums

Dažās lapās (mācību moduļos) ir jāievada savi personas dati, lai izmantotu visas tīmekļa platformas funkcijas.

3.1. Datu pārzinis ir Sofijas Valsts poligrāfijas un fotogrāfijas augstskola /Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография/, Zlatishki prohod 5, Sofija, Bulgārija, tālr.: (02) 858-21-80, e-pasts:  labdigitalrestoration@gmail.com;

3.2. Mēs apstrādāsim datus konfidenciāli un izmantosim tikai tiem mērķiem, kuriem tie tika pieprasīti – lai administrētu un uzturētu tīmekļa platformā piedāvāto mācību moduļu lietošanu.

3.3. Mēs varam izpaust datus oficiālajām iestādēm, Eiropas Komisijai, tās aģentiem un/vai apakšuzņēmējiem, Digital Restoration Lab projekta partneriem.

3.4. Mēs uzglabāsim datus 5 gadus pēc aktīvas lietošanas.

3.5. Jums ir tiesības pieprasīt administratoram piekļūt personas datiem, tos labot vai dzēst vai ierobežot ar jums saistīto personas datu apstrādi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, pieprasīt savu datu pārsūtīšanu un atsaukt savu piekrišanu. gadījumos un ar nosacījumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Eiropadomes Regulā (ES) 2016/679.

3.6. Ja uzskatāt, ka jūsu dati ir ļaunprātīgi izmantoti, jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai uzraudzības iestādei – Personas aizsardzības datu komisijai (Bulgārija). 3.7. Jūsu datu izpaušana mums ir brīvprātīga. Varat izmantot tīmekļa platformu, nodrošinot anonimizētus datus vai izmantojot aizstājvārdus. Lietotājiem jāapzinās, ka saziņā (tostarp e-pasta saziņā) var rasties drošības nepilnības, ja savienojums nav šifrēts. Adresātam nosūtīto e-pastu var pārtvert un lasīt pieredzējuši interneta lietotāji. Problēmu vai jautājumu gadījumā varat sazināties ar mums, izmantojot iepriekš minētos kontaktus.