Par projektu

Digitalizācija, digitālā restaurācija un veco fotogrāfiju prezentācija / Digitālās restaurācijas laboratorija / Digital Restoration Lab/

2022-1-BG01-KA220-VET-000088439

KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training (KA202)

Projektu atbalsta Eiropas Savienības programma Erasmus+. Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nenozīmē satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.

Par projektu

Fotogrāfiju kolekcijas ir daļa no kultūras mantojuma, un tām nepieciešama īpaša uzmanība un apstrāde. Neatkarīgi no to veida fotogrāfijām nav laika, valodu vai fiziskās robežas. To saturs sniedz informāciju un rada ietekmi, kas saistīta ar estētiku, vēsturi vai zinātni, padarot tās ne tikai par tehnoloģiskā progresa spoguli, bet arī par būtisku pasaules kultūras mantojuma daļu. Globalizācija un multikulturāla sabiedrība prasa ātru piekļuvi informācijai un saziņai. Fotogrāfiju iespējamais bojāejas risks laika ietekmē prasa izveidot digitalizētus resursus ar retām fotogrāfijām. Digitalizētie attēli tiek ātri un vienkārši izplatīti tiešsaistē, izmantojot modernās tehnoloģijas.

Digital Restoration Lab ir projekts, kura mērķis ir sistematizēt, integrēt un izplatīt mūsdienīgas seno fotogrāfiju restaurācijas, digitalizācijas, digitālās restaurācijas un eksponēšanas praksi. Projekta vērtīgākā prioritāte ir fotogrāfiju kolekciju iekļaušana Eiropas digitālās informācijas fondā. Gandrīz visām institūcijām (fotostudijām, bibliotēkām, arhīviem, fotoarhīviem, muzejiem, galerijām, zinātniskajām institūcijām) ir jāatvieglo piekļuve savām kolekcijām, vienlaikus aizsargājot kontrolētas piekļuves režīmā glabātos oriģinālus, kas samazinātu trausluma, piesārņojuma, attēlu izbalēšanas un citus bojājumu riskus. Daudzās iestādēs nav speciālistu, kas būtu specializējušies veco fotogrāfiju saglabāšanā.

Lai gūtu panākumus fotogrāfiju kolekciju saglabāšanā, speciālistiem ir jāpārzina dažādu fotografēšanas procesu īpatnības, kas ļauj organizēt vislabvēlīgākos apstākļus dažādu veidu fotogrāfiju uzglabāšanai un izmantošanai.

Galvenie mērķi

Projekta galvenais uzdevums ir izveidot pieejamus materiālus un nosacījumus digitalizācijai, datu uzturēšanai amatieru un profesionālu fotogrāfu, fotostudiju vadītājiem, fotoarhīvu, fotogrāfijas jomas studentiem un pasniedzējiem,dažādu iestāžu, dienestu,  bibliotēku, arhīvu, lasītavu, muzeju un baznīcu (klosteru) bibliotekāriem un arhivāriem, skolotājiem, kas nodarbojas ar mūžizglītību, un citiem, kas vēlas atbalstīt mazākas institūcijas jaunu tehniku un paņēmienu pielietošanā retu fotogrāfiju digitalizācijai un restaurācijai, kas varētu sasniegt plašāku sabiedrību pievilcīgā veidā.

Mērķa grupas

 • Fotogrāfi, arhivāri, mazo fotostudiju, fotoarhīvu vadītāji, fotogrāfijas jomas studenti un skolotāji.
 • Bibliotēku, arhīvu, kopienu centru, muzeju un baznīcu (klosteru) bibliotekāri un arhivāri.
 • Mazo bibliotēku, arhīvu, kopienu centru, muzeju un baznīcu (klosteru) vadošais personāls.
 • Profesionālās izglītības skolotāji un pasniedzēji, kas darbojas ar fotogrāfijas studiju jomā.
 • Lielo bibliotēku, arhīvu, kopienu centru, muzeju un baznīcu (klosteru) arhivāriem un vadītājiem, kuri vēlas atbalstīt mazākās institūcijas digitālās digitalizācijas ieviešanā un uzrunājošā veidā sasniegt sabiedrību

Rezultāti

 1. Filmas veidošana par digitālo fotogrāfiju restaurācijas un konservācijas procesiem.
 2. Rokasgrāmatas izstrāde digitalizācijas procesam / mācību moduļi
 3. Atvērtas mācīšanās sistēmas pielāgošana atbilstoši mācību moduļiem.
 4. Seši mācību semināri.
 5. Starptautiska konference ar 50 dalībniekiem.
 6. Interaktīvas izstādes izveide (3D kartēšana, fotogrammetrija, LIDAR (gaismas identifikācijas noteikšana un diapazons, VR utt.), lai demonstrētu digitālo attēlu eksponēšanas metodes.

Partnerība

National High School of Polygraphy and Photography, Bulgārija – Projekta koordinators

Bartin University, Türkiye

Center for Vocational Training at the University of Library Science and Information Technologies, Bulgārija

Riga State Technical School, Latvija

Biblioteca Judeteana George Baritiu Brasov, Rumānija

Student Computer Art Society, Bulgārija