Проектът

„Дигитализация, дигитална реставрация и представяне на стари фотографии“ /Digital Restoration Lab/

2022-1-BG01-KA220-VET-000088439

KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training (KA202)

Проектът се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация/материали не представлява одобрение на съдържанието, отразeни са гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всякаква употреба, както и за информацията, съдържаща се в нея.

За Проекта

Фотографските колекции са част от културното наследство и изискват специално внимание и грижа. Независимо от своята област, снимките не признават времеви, езикови или физически граници. Въздействието и визуалната информацията, предоставена от снимките може да се изрази чрез различни призми – като естетика, история и наука. Този многостранен характер превръща снимките в нещо повече от просто технологичен инструмент, а ги издига до важна и доказана част от нашето световно културно наследство. Глобализацията и мултикултурното общество изискват бърз достъп до информация и комуникации. Рискът от унищожаване под влиянието на времето изисква създаването на дигитализирани ресурси с ценни снимки. Дигитализираните изображения бързо и лесно се разпространяват онлайн чрез модерните технологии.

Digital Restoration Lab е проект, насочен към систематизиране, интегриране и разпространение на съвременни практики за реставрация, дигитализация, дигитална реставрация и експониране на старинни фотографии. Най-ценният приоритет на проекта е включването на фотографски колекции в Европейския цифров информационен фонд. Почти всички институции (фото ателиета, библиотеки, архиви, фотоархиви, музеи, галерии, научни институции) трябва да улеснят достъпа до своите колекции, като същевременно защитават оригиналите, съхранявайки ги в режим на контролиран достъп, което би намалило риска от повреда, чупливост, замърсяване, избледняване на изображения и т.н. Много институции нямат експерти, специализирани в опазването на стари снимки. За постигане на успех в опазването на фотографските колекции е необходимо специалистите да са запознати с характеристиките на различните фотографски процеси, което ще позволи организирането на най-благоприятни условия за опазване, съхранение и използване на всеки вид фотография.

Основни цели

Основната задача на проекта е създаване на достъпни обучителни материали, условия за дигитализация и поддръжка на данни за нуждите на любители и професионални фотографи, ръководители на малки фотоателиета, фотоархиви, студенти и преподаватели в областта на фотографията, библиотекари и архивисти от малки библиотеки, архиви, читални, музеи, манастири, учители ангажирани в областта на ученето през целия живот и други, които желаят да подкрепят по-малки институции в прилагането на нови техники за дигитализация и реставрация на редки снимки, за да могат да достигнат по атрактивен начин до широката публика.

Целеви групи

 • Фотографи, ръководители на малки фотоателиета, фотоархиви, студенти и преподаватели в областта на фотографията;
 • библиотекари и архивисти от малки библиотеки, архиви, читалища, музеи и манастири;
 •  Мениджъри на малки библиотеки, архиви, читалища, музеи и манастири;
 •  Учители/обучители в ПОО, ангажирани в специфични области на изучаване на фотографията;
 • Архивисти и мениджъри в по-големи библиотеки, архиви, читалища, музеи и манастири, желаещи да подкрепят по-малки институции в прилагането на дигиталната реставрация на фотоснимки и представянето им по атрактивен начин.

Резултати

 1. Създаване на филм за процеса на реставрация и консервация на цифрови снимки.
 2. Разработване на ръководство за процеса на дигитализация/ Модули за обучение.
 3. Създаване на отворена гъвкава система за обучение /  Модулите за обучение.
 4. Шест обучителни семинара.
 5. Международна конференция с 50 участника.
 6. Създаване на интерактивна изложба (3d картографиране, фотограметрия, LIDAR (откриване и обхват на светлинна идентификация, VR и др.), като демонстрация на методи за експониране на цифрови изображения.

Партньорство

National High School of Polygraphy and Photography, България- Координатор на проекта

Bartin University, Турция

Center for Vocational Training at the University of Library Science and Information Technologies, България

Riga State Technical School, Латвия

Biblioteca Judeteana George Baritiu Brasov, Румъния

Student Computer Art Society, България