„Дигитализация, дигитална реставрация и представяне на стари фотографии“

Digital Restoration Lab

2022-1-BG01-KA220-VET-000088439

Добре дошли в уеб платформата на проекта Digital Restoration Lab по програма Еразъм+.

Някои от страниците на платформата са в процес на изработка.

Проектът Digital Restoration Lab има за цел да отговори на предизвикателствата, пред които са изправени културните институции при опазването и дигитализирането на техните фотографски колекции. Основната цел на проекта е повишаване компетентността на архивните специалисти в дигитализацията и запазването на фотографски колекции, чрез създаване на обучителни материали, инструменти за обучение и ресурси за целевите групи. Дейностите по проекта ще спомогнат за дългосрочното оцеляване на тези важни културни и исторически артефакти.